BRUGEL in één oogopslagDOWNLOAD DIT HOOFDSTUK
DELEN

Twitter  /  

Linkedin  /  

FacebookBRUGEL werd opgericht op 1 januari 2007 en reglementeert en controleert de energiemarkt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. BRUGEL controleert of het distributienet efficiënt, toegankelijk en betrouwbaar is voor de verbruikers en de producenten. BRUGEL engageert zich voor een veilige werking van de markt, een intelligent net en een waakzame bescherming van de verbruiker. Als regulator verleent BRUGEL advies aan de regering en het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en werkt BRUGEL nauw samen met alle betrokken partijen in de energiemarkt.

In 2017 werden de bevoegdheden van BRUGEL uitgebreid met drie nieuwe opdrachten met betrekking tot de watersector: de controle van de waterprijs (opstellen van tariefmethodologieën en goedkeuring van de tarieven van de sector), goedkeuring van de algemene voorwaarden en oprichting van een bemiddelingsdienst. BRUGEL heeft ook een opdracht tot verlening van advies aan de overheid over alles wat verband houdt met de werking van de gewestelijke watersector.

BRUGEL werkt onafhankelijk van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en bestaat uit:
  • een raad van bestuur bestaande uit een voorzitter en vier bestuurders benoemd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;
  • een team van adviseurs en assistenten.

31

medewerkers

646

documenten opgesteld in 13 jaar (adviezen, beslissingen, studies, voorstellen enz.)
Een budget van

4

,6 miljoen euro
per jaar